<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

BADANIE OKULARÓW PROGRESYWNYCH W SALONACH OPTYCZNYCH

Wypróbujcie Państwo okulary progresywne najnowszej technologii przed naszym oficjalnym wprowadzeniem ich do sprzedaży w sensacyjnej cenie.

OD TYLKO 859 PLN* ZAMIAST PONAD 2500 PLN*.

Renomowane optyczne laboratoria udostępniają nam co miesiąc najnowszą HIGH-END Technologię szkieł progresywnych w ilości 1.000 par.

Okulary progresywne z około 60% szerszym polem widzenia* testujemy właśnie w aktualnych badaniach.

Osoby biorące udział w testach otrzymują lekkie, polimerowe soczewki z Superantyrefleksem i utwardzeniem za sensacyjną cenę 859 PLN*.

Dodatkowo otrzymują Państwo gratis badanie wzroku i oprawkę okularową w cenie 320 PLN*.

Aktualne, reprezentacyjne badania cen donoszą, że okulary progresywne tej jakości w Niemczech kosztują powyżej 2500 PLN*.

Oferujemy Państwu 100% Gwarancję Zwrotu Pieniędzy* w przypadku Państwa niezadowolenia z okularów!*

Co musicie Państwo zrobić jako osoby testujące szkła progresywne?
W zamian za tak przystępną ceną brillen.pl prosi o przesłanie krótkiego raportu po 4 tygodniach użytkowania okularów.

 

Co oznacza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy?

Jeżeli oczekiwania Państwa co do nowych okularów nie zostaną spełnione , możemy je wymienić lub, w przeciągu 12 tygodni*, możecie je Państwo oddać otrzymując zwrot pieniędzy.

{% if module.country == "Germany" %} Wir haben Ihre Registrierung entgegengenommen und bearbeiten diese gerade. Wenn Sie eine weitere Registrierung vornehmen möchten, rufen Sie uns bitte an: 030 - 220 564 030; Mo - Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr. {% elif module.country == "Italy" %} Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti! Ci risulta che tu sia già registrato a una delle nostre offerte. Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni riguardo ad altre offerte, chiama il nostro Servizio Clienti al numero 0471-1660212. Siamo raggiungibili tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. {% elif module.country == "Spain" %} Gracias por tu interés en gafas.es. Ya te has registrado correctamente en una de nuestras ofertas. Si estás interesado/a en otras promociones, llámanos al número gratuito 900 80 22 90. Nuestras líneas están abiertas de 8:30 a 21:00 de lunes a viernes y los fines de semana de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. {% elif module.country == "Austria" %} Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Sie werden in Kürze einen Anruf von unserem Kundenservice erhalten. Anscheinend haben Sie sich bereits für ein Angebot registriert. Bitte warten Sie 10 Minuten, um erneut eine Registrierung abschließen zu können. {% elif module.country == "UK" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 0203 808 8946. We are available Mon-Fri from 8am to 8pm and Sat from 9am to 4pm. {% elif module.country == "US" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 1-800-884-8185. We are available Mon-Sat from 8am to 8pm. {% else %} {% endif %}
{% else %} var setMessageNew = ''; {% if widget.after_form_msg %} setMessageNew = 'Display our new message after form submit'; {% endif %} hbspt.forms.create({ portalId: '{{ hub_id }}', formId: '{{ widget.form_id }}', target: '{{ widget.css_class_name }}', redirectUrl: redirect_url, inlineMessage: setMessageNew, onFormReady: function($form, ctx) { {% if widget.enable_zip_code_checking %} {% if widget.country == "Germany" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Italy" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Spain" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Austria" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 4); {% else if widget.country == "UK" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 8); {% endif %} //$('input[name="zip"]').prop("type", "number"); //$('input[name="zip"]').prop("pattern", "[0-9]"); {% endif %} {% if widget.zipcheck_valid_for_country %} $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); $('input[name="zip"]').keyup(function() { $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); }); {% endif %} {% if widget.is_neuroeyes %} updateDropdownForNeuroeyes(); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} // If the customer has the postcode already set (cookie) updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); // keyup event on postcode $('input[name="zip"]').keyup(function() { updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); }) {% endif %} {% if widget.store_3_nearest_opticians %} var geocoder = new google.maps.Geocoder(); geocoder.geocode({ 'address': "{{ request.query_dict.zip }}" + ", {{ widget.country }}"}, function(results, status) { console.log(status); if (status == 'OK') { $.ajax({ url: "https://api.hubapi.com/hubdb/api/v1/tables/{{ widget.optician_table_id }}/rows?portalId={{ hub_id }}&orderBy=geo_distance(Location," + results[0].geometry.location.lat() + "," + results[0].geometry.location.lng() + ")&limit=3" }).then(function(data) { for (var i = 0; i < 3; i++) { var info = "" + data.objects[i].values[1] + "

" + data.objects[i].values[6] + "
" + data.objects[i].values[4] + " " + data.objects[i].values[5]; $('input[name="zip_nearby' + (i + 1) + '"]').val(info); } }); } }); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var getStoreId = 'optician_id-{{ widget.form_id }}'; var getFree = 'freedatelist-{{ widget.form_id }}'; var getTime = 'freetimelist-{{ widget.form_id }}'; $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').append(''); $('select[name="freetimelist"]').append(''); $('#'+getStoreId).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); if(store.length >=4){ $('#'+getFree).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreedates?store='+store+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freedatelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freedatelist"]').append(''); }); $('#'+getFree).prop('disabled', false); } }) } }); $('#'+getFree).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); var getDate = $('#'+getFree).val(); $('#'+getTime).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreetime?store='+store+'&date='+getDate+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freetimelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freetimelist"]').append(''); }); $('#'+getTime).prop('disabled', false); } }) }); {% endif %} }, onFormSubmit: function($form) { {% if module.enable_phone_prefix_selection %} var phoneNumber = $('input[name="phone"]').val().replace(/[^\+\d]/gi, ''); var phonePrefix = $('select[name="phone_prefix"]').val(); var zipCode = $('input[name="zip"]').val(); console.log("PREFIX4:", phoneNumber, phonePrefix); if (phoneNumber.substring(0, 1) != "+") { switch (phonePrefix) { case "+49": var fourNineZipCodes = ['26844', '26831', '26789', '26529', '26721', '26757', '26736', '26802', '26759', '26632', '26506', '26548', '26553', '26571', '26532', '26524', '26579', '26603', '26624', '26629', '26639', '26835', '26826', '26817', '26810', '26670', '26847', '26871', '26892', '26899', '26903', '26909', '26427', '26465', '26409', '26556', '26474', '26487', '26723', '26725', '26607', '26605']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+49" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "49") && (!fourNineZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+43": var fourThreeZipCodes = ['9400', '9433', '9451', '9462', '9463', '9470', '9473']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+43" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "43") && (!fourThreeZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+44": if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+44" + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; default: phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; } $('input[name="phone"]').val(phoneNumber); console.log("PREFIX-DONE:", phoneNumber); } {% endif %} {% if widget.birthday_selection %} var birthDay = $('select[name="day"]').val(); var birthMonth = $('select[name="month"]').val(); var birthYear = $('select[name="year"]').val(); var customerage = 0; var birthday = new Date(birthYear+'-'+birthMonth+'-'+birthDay); var ageDifMs = Date.now() - birthday.getTime(); var ageDate = new Date(ageDifMs); var customerageMain = Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970); customerage = (customerageMain>=70)?70:customerageMain; $('input[name="age"]').val(customerage); {% endif %} {% if widget.append_form_data_to_url %} var $hsContext = $form.find("input[name='hs_context']"); var hsContext = JSON.parse($hsContext.val()); var data = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { data[item.name] = item.value; } }); if (hsContext.redirectUrl) { if (hsContext.redirectUrl.match(/\?/)) { hsContext.redirectUrl += "&" + $.param(data); } else { hsContext.redirectUrl += "?" + $.param(data); } } $hsContext.val(JSON.stringify(hsContext)); {% endif %} {% if widget.store_product_in_cookie %} createCookie("supervista_product", $('select[name="product_choice"]').val(), 1); {% endif %} {% if module.enable_phone_number_formatting %} var phoneNumer = $('input[name="phone"]').val(); {% if widget.country == "Germany" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'DE'); {% else if widget.country == "Italy" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'IT'); {% else if widget.country == "Spain" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'ES'); {% else if widget.country == "Austria" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'AT'); {% else if widget.country == "UK" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'UK'); {% endif %} if ((phoneObj) && (phoneObj.isValid())) $('input[name="phone"]').val(phoneObj.format("E.164")); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} var optician_id = $('select[name="optician_id"]').val(); var data = $('select[name="optician_id"]').data(); var optician = data.sv_optician_data.find(function(element) { return element.values[16] === optician_id; }); $('input[name="optician_id_ticket_system"]').val("0" + optician.values[16]); $('input[name="optician_title"]').val(optician.values[1]); $('input[name="optician_address"]').val(optician.values[4] + " " + optician.values[5] + ", " + optician.values[6]); $('input[name="optician_address_addition"]').val(optician.values[7]); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var dataPass = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { dataPass[item.name] = item.value; } }); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/bookingappointment?'+$.param(dataPass)+'&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', data : '', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ } }) {% endif %} $('input[name="lead_id"]').val(lead_id); } }); {% endif %}

 Co musicie Państwo zrobić jako osoba testująca okulary progresywne: biorąc udział zgadzacie się Państwo na wypełnienie raportu( 7-10 pytań) o użytkowaniu okularów ( czas odpowiedzi na nie to 2-3 min.). Zostanie on Państwu przesłany drogą mailową po 4 tygodniach noszenia okularów. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy są Państwo zadowoleni z naszych produktów, jakości widzenia, adaptacji do okularów , obsługi i doradztwa u optyka. Informacje zostaną przechowane wewnętrznie. Jeżeli nie będą Pąństwo chcieli odpowiedzieć na poszczególne pytania, zrozumiemy oczywiście tę decyzję, jednakże odpowiedź jest wiążąca.
*Oferta dotyczy dwóch 2 szkieł progresywnych w technologii FreeForm z lekkiego polimeru w indeksie 1.5 z utwardzeniem, superantyrefleksem i powłoką Cleancoat jak również oprawy z kolekcji brillen.pl w cenie 320 PLN.( wybór opraw zależny od salonu). Jedno szkło progresywne Premium z tymi właściwościami kosztuje zgodnie z aktualnymi reprezentatywnymi badaniami cen około 434 Euro , co wraz z oprawką za ok. 320 PLN wynosi ok. 948 Euro ( źródło : preise.gleitsichtglaeser.de). Dodatkowo zawarte są: gwarancja zwrotu pieniędzy w ciągu 12 tygodni od daty sprzedaży, badanie wzroku . Zakresy technicznie możliwe dla produkcji. Oferta jest ograniczona dla pierwszych 10.000 osób i ważna do 31.12.2020 ( data zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.