<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

Tylko teraz dla pierwszych 1000 klientów: Sprawdź naszą ofertę w klasie Premium szkieł progresywnych za jedyne 1079 zł *

Wykorzystując najnowsze technologie, zaprojektowaliśmy nasze własne szkła progresywne, w połączeniu z najnowocześniejszą technologią FreeForm zoptymalizowaliśmy nasze szkła progresywne klasy Premium, aby wyeliminować męczące efekty nieostrości na brzegach okularów oprócz utwardzonych szkieł otrzymasz jeszcze dodatkową powłokę Clean Coating oraz antyrefleks.

Wynik: szerokie pole widzenia z idealną ostrością na wszystkich odległościach za jedyne 1079 zł*.

Wypróbuj już teraz. Pierwszych 1000 klientów otrzyma nasze prestiżowe szkła w cenie jedynie 1079 zł.*

Dlaczego tylko tyle?

premium_249_price-calculation-PL

Jeszcze nigdy nie otrzymałeś tak wysokiej jakości w tak przystępnej cenie!

  • Tylko u naszych partnerów optycznych
  • Wymagania: Skończyłeś 45 lat
  • Otrzymasz jedne z najnowszych szkieł progresywnych klasy Premium, wyprodukowanych w technologii FreeForm zaprojektowane aby wyeliminować męczące efekty nieostrości na brzegach okularów.
  • W cenie otrzymasz odporną na zarysowania powłokę, antyreflex oraz powłokę Clean Coating
  • Możliwość wyboru jednej z ponad 250 oprawek*
  • Gwarancja satysfakcji: 12 tygodni na decyzję albo zwrot pieniędzy*

Już teraz możesz przetestować swoje szkła w sensacyjnej cenie 1079zł

Wypełnij formularz a my zrobimy resztę, skontaktujemy Ciebie z jednym z naszych partnerów optycznych.

{% if module.country == "Germany" %} Wir haben Ihre Registrierung entgegengenommen und bearbeiten diese gerade. Wenn Sie eine weitere Registrierung vornehmen möchten, rufen Sie uns bitte an: 030 - 220 564 030; Mo - Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr. {% elif module.country == "Italy" %} Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti! Ci risulta che tu sia già registrato a una delle nostre offerte. Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni riguardo ad altre offerte, chiama il nostro Servizio Clienti al numero 0471-1660212. Siamo raggiungibili tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. {% elif module.country == "Spain" %} Gracias por tu interés en gafas.es. Ya te has registrado correctamente en una de nuestras ofertas. Si estás interesado/a en otras promociones, llámanos al número gratuito 900 80 22 90. Nuestras líneas están abiertas de 8:30 a 21:00 de lunes a viernes y los fines de semana de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. {% elif module.country == "Austria" %} Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Sie werden in Kürze einen Anruf von unserem Kundenservice erhalten. Anscheinend haben Sie sich bereits für ein Angebot registriert. Bitte warten Sie 10 Minuten, um erneut eine Registrierung abschließen zu können. {% elif module.country == "UK" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 0203 808 8946. We are available Mon-Fri from 8am to 8pm and Sat from 9am to 4pm. {% elif module.country == "US" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 1-800-884-8185. We are available Mon-Sat from 8am to 8pm. {% else %} {% endif %}
{% else %} var setMessageNew = ''; {% if widget.after_form_msg %} setMessageNew = 'Display our new message after form submit'; {% endif %} hbspt.forms.create({ portalId: '{{ hub_id }}', formId: '{{ widget.form_id }}', target: '{{ widget.css_class_name }}', redirectUrl: redirect_url, inlineMessage: setMessageNew, onFormReady: function($form, ctx) { {% if widget.enable_zip_code_checking %} {% if widget.country == "Germany" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Italy" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Spain" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Austria" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 4); {% else if widget.country == "UK" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 8); {% endif %} //$('input[name="zip"]').prop("type", "number"); //$('input[name="zip"]').prop("pattern", "[0-9]"); {% endif %} {% if widget.zipcheck_valid_for_country %} $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); $('input[name="zip"]').keyup(function() { $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); }); {% endif %} {% if widget.is_neuroeyes %} updateDropdownForNeuroeyes(); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} // If the customer has the postcode already set (cookie) updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); // keyup event on postcode $('input[name="zip"]').keyup(function() { updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); }) {% endif %} {% if widget.store_3_nearest_opticians %} var geocoder = new google.maps.Geocoder(); geocoder.geocode({ 'address': "{{ request.query_dict.zip }}" + ", {{ widget.country }}"}, function(results, status) { console.log(status); if (status == 'OK') { $.ajax({ url: "https://api.hubapi.com/hubdb/api/v1/tables/{{ widget.optician_table_id }}/rows?portalId={{ hub_id }}&orderBy=geo_distance(Location," + results[0].geometry.location.lat() + "," + results[0].geometry.location.lng() + ")&limit=3" }).then(function(data) { for (var i = 0; i < 3; i++) { var info = "" + data.objects[i].values[1] + "

" + data.objects[i].values[6] + "
" + data.objects[i].values[4] + " " + data.objects[i].values[5]; $('input[name="zip_nearby' + (i + 1) + '"]').val(info); } }); } }); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var getStoreId = 'optician_id-{{ widget.form_id }}'; var getFree = 'freedatelist-{{ widget.form_id }}'; var getTime = 'freetimelist-{{ widget.form_id }}'; $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').append(''); $('select[name="freetimelist"]').append(''); $('#'+getStoreId).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); if(store.length >=4){ $('#'+getFree).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreedates?store='+store+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freedatelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freedatelist"]').append(''); }); $('#'+getFree).prop('disabled', false); } }) } }); $('#'+getFree).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); var getDate = $('#'+getFree).val(); $('#'+getTime).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreetime?store='+store+'&date='+getDate+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freetimelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freetimelist"]').append(''); }); $('#'+getTime).prop('disabled', false); } }) }); {% endif %} }, onFormSubmit: function($form) { {% if module.enable_phone_prefix_selection %} var phoneNumber = $('input[name="phone"]').val().replace(/[^\+\d]/gi, ''); var phonePrefix = $('select[name="phone_prefix"]').val(); var zipCode = $('input[name="zip"]').val(); console.log("PREFIX4:", phoneNumber, phonePrefix); if (phoneNumber.substring(0, 1) != "+") { switch (phonePrefix) { case "+49": var fourNineZipCodes = ['26844', '26831', '26789', '26529', '26721', '26757', '26736', '26802', '26759', '26632', '26506', '26548', '26553', '26571', '26532', '26524', '26579', '26603', '26624', '26629', '26639', '26835', '26826', '26817', '26810', '26670', '26847', '26871', '26892', '26899', '26903', '26909', '26427', '26465', '26409', '26556', '26474', '26487', '26723', '26725', '26607', '26605']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+49" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "49") && (!fourNineZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+43": var fourThreeZipCodes = ['9400', '9433', '9451', '9462', '9463', '9470', '9473']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+43" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "43") && (!fourThreeZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+44": if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+44" + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; default: phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; } $('input[name="phone"]').val(phoneNumber); console.log("PREFIX-DONE:", phoneNumber); } {% endif %} {% if widget.birthday_selection %} var birthDay = $('select[name="day"]').val(); var birthMonth = $('select[name="month"]').val(); var birthYear = $('select[name="year"]').val(); var customerage = 0; var birthday = new Date(birthYear+'-'+birthMonth+'-'+birthDay); var ageDifMs = Date.now() - birthday.getTime(); var ageDate = new Date(ageDifMs); var customerageMain = Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970); customerage = (customerageMain>=70)?70:customerageMain; $('input[name="age"]').val(customerage); {% endif %} {% if widget.append_form_data_to_url %} var $hsContext = $form.find("input[name='hs_context']"); var hsContext = JSON.parse($hsContext.val()); var data = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { data[item.name] = item.value; } }); if (hsContext.redirectUrl) { if (hsContext.redirectUrl.match(/\?/)) { hsContext.redirectUrl += "&" + $.param(data); } else { hsContext.redirectUrl += "?" + $.param(data); } } $hsContext.val(JSON.stringify(hsContext)); {% endif %} {% if widget.store_product_in_cookie %} createCookie("supervista_product", $('select[name="product_choice"]').val(), 1); {% endif %} {% if module.enable_phone_number_formatting %} var phoneNumer = $('input[name="phone"]').val(); {% if widget.country == "Germany" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'DE'); {% else if widget.country == "Italy" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'IT'); {% else if widget.country == "Spain" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'ES'); {% else if widget.country == "Austria" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'AT'); {% else if widget.country == "UK" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'UK'); {% endif %} if ((phoneObj) && (phoneObj.isValid())) $('input[name="phone"]').val(phoneObj.format("E.164")); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} var optician_id = $('select[name="optician_id"]').val(); var data = $('select[name="optician_id"]').data(); var optician = data.sv_optician_data.find(function(element) { return element.values[16] === optician_id; }); $('input[name="optician_id_ticket_system"]').val("0" + optician.values[16]); $('input[name="optician_title"]').val(optician.values[1]); $('input[name="optician_address"]').val(optician.values[4] + " " + optician.values[5] + ", " + optician.values[6]); $('input[name="optician_address_addition"]').val(optician.values[7]); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var dataPass = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { dataPass[item.name] = item.value; } }); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/bookingappointment?'+$.param(dataPass)+'&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', data : '', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ } }) {% endif %} $('input[name="lead_id"]').val(lead_id); } }); {% endif %}

Gwarancja jakości

client-poland
security-poland
data-security-poland

Jedyne zobowiązanie wobec nas po zakupie soczewek progresywnych: Biorąc udział w tym badaniu, wyrażasz zgodę na wypełnienie raportu z 7–10 pytaniami (zajmuje to ok. 2–3 minuty). Zostanie on wysłany w wiadomości e-mail po sześciu tygodniach noszenia okularów z nowymi soczewkami progresywnymi. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak bardzo jesteś zadowolony z naszych produktów, a także uzyskać krótką ocenę jakości widzenia, dopasowania okularów i obsługi przez optyka. Informacje te przechowywane i przetwarzane są wewnętrznie. Jeśli nie chcesz odpowiadać na indywidualne pytania zawarte w raporcie, oczywiście uszanujemy tę decyzję, jednak w przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa jesteśmy jednak zobowiązani do odstąpienia od umowy z przyczyn prawnych. Po dokonaniu oceny za pośrednictwem brillen.pl, optycy i dział rozwoju otrzymują bezpośrednią informację zwrotną na temat tego, co uczestnikom podobało się najbardziej i w jaki sposób produkt może zostać ulepszony. Wyniki testów dla poszczególnych produktów mogą zostać opublikowane na stronie www.brillen.pl oraz w wybranych mediach.

 *W ofercie otrzymasz: dwa nowoczesne ekskluzywne, progresywne szkła okularowe wykonane z lekkiego polimeru  z utwardzaną powłoką odporną na zarysowania, antyreflexem i powłokę chroniącą przed zabrudzeniami (Clean Coating). Dodatkowo po poprawnej rezerwacji wizyty otrzymasz u optyka, kupon upominkowy w kwocie 320zł na Twoje oprawki (Wybór może być różny u różnych optyków). Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Standardowe badanie wzroku, przy zakupie okularów, w cenie.. W cenie oferujemy rozszerzoną gwarancję, w razie uszkodzenia okularów w pierwszym roku od daty zakupu, wymienimy je na nowe. Przy niezadowoleniu w ciągu pierwszych 12 tygodni od daty wystawienia rachunku gwarantujemy 100% zwrotu pieniędzy. Przez pierwsze trzy miesiące na decyzję o zatrzymaniu swoich szkieł progresywnych lub wymianie ich na dwie pary szkieł jedne do dali, a drugie do bliży lub wymianie swoich szkieł na inne szkła progresywne.  Wykonanie zależne jest od technicznych możliwości, mocy i materiałów zakresowych. Oferta ważna jest do31.12.2020 i może zostać przedłużona przez SuperVista AG. Oferentem jest SuperVista AG, Mittenwalder Str. 9, 12529 Schönefeld, Deutschland. Oferta nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.