<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

Tylko teraz dla 1000 klientów:
Indywidualne okulary progresywne HD za jedyne 1299 zł 
*

Bazując na najnowszych technologiach, projektujemy nasze szkła progresywne HD najnowszej generacji. Opracowujemy je na ultra nowoczesnych i precyzyjnych Szwajcarskich maszynach wykonujących dokładne obliczenia matematyczne oraz dających olbrzymie możliwości parametryzacji aby dostosować je do indywidualnej budowy Twojego oka, Twoich potrzeb jak i stylu życia.

Rezultat: Otrzymujesz innowacyjne progresywne Indywidualne soczewki HD z najwyższej jakości poliwęglanów, pozwalające na bardzo szybką adaptację oraz ultra szerokie pole widzenia

Poznaj nową jakość widzenia - umów się już teraz!

Dla pierwszego 1000 klientów sensacyjna cena!

  • Tylko u naszych partnerów optycznych
  • Wymagania: Skończyłeś 45 lat
  • Otrzymujesz innowacyjne progresywne szkła HD z najwyższej jakości poliwęglanów, pozwalające na bardzo szybką adaptację oraz ultra szerokie pole widzenia wraz z powłokami Clean Coating, Antyreflex i utwardzeniem 
  • Konsultacja optyczna
  • Możliwość wyboru jednej z ponad 250 oprawek*
  • Brak ryzyka: 12 tygodni na decyzję albo zwrot pieniędzy*

Decydując się, otrzymasz to wszystko w sensacyjnej cenie 1299zł*.

Standardowa cena indywidualnie tworzonych szkieł progresywnych to nawet 3500 zł*! 

Decydując się na naszą ofertę teraz zapłacisz jedynie 1299zł. W zamian za około 6 tygodni poprosimy Ciebie o wypełnienie ankiety dotyczącej komfortu noszenia naszych szkieł progresywnych HD, oraz obsługi i przebiegu zamówienia.*

Jesteś zainteresowany przetestowaniem naszego produktu?

Oferta dostępna dla 1000 pierwszych klientów. Wypełnij formularz a my zrobimy resztę, skontaktujemy Cie z naszym partnerem optycznym brillen.pl

{% if module.country == "Germany" %} Wir haben Ihre Registrierung entgegengenommen und bearbeiten diese gerade. Wenn Sie eine weitere Registrierung vornehmen möchten, rufen Sie uns bitte an: 030 - 220 564 030; Mo - Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr. {% elif module.country == "Italy" %} Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti! Ci risulta che tu sia già registrato a una delle nostre offerte. Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni riguardo ad altre offerte, chiama il nostro Servizio Clienti al numero 0471-1660212. Siamo raggiungibili tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. {% elif module.country == "Spain" %} Gracias por tu interés en gafas.es. Ya te has registrado correctamente en una de nuestras ofertas. Si estás interesado/a en otras promociones, llámanos al número gratuito 900 80 22 90. Nuestras líneas están abiertas de 8:30 a 21:00 de lunes a viernes y los fines de semana de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. {% elif module.country == "Austria" %} Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Sie werden in Kürze einen Anruf von unserem Kundenservice erhalten. Anscheinend haben Sie sich bereits für ein Angebot registriert. Bitte warten Sie 10 Minuten, um erneut eine Registrierung abschließen zu können. {% elif module.country == "UK" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 0203 808 8946. We are available Mon-Fri from 8am to 8pm and Sat from 9am to 4pm. {% elif module.country == "US" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 1-800-884-8185. We are available Mon-Sat from 8am to 8pm. {% else %} {% endif %}
{% else %} var setMessageNew = ''; {% if widget.after_form_msg %} setMessageNew = 'Display our new message after form submit'; {% endif %} hbspt.forms.create({ portalId: '{{ hub_id }}', formId: '{{ widget.form_id }}', target: '{{ widget.css_class_name }}', redirectUrl: redirect_url, inlineMessage: setMessageNew, onFormReady: function($form, ctx) { {% if widget.enable_zip_code_checking %} {% if widget.country == "Germany" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Italy" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Spain" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Austria" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 4); {% else if widget.country == "UK" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 8); {% endif %} //$('input[name="zip"]').prop("type", "number"); //$('input[name="zip"]').prop("pattern", "[0-9]"); {% endif %} {% if widget.zipcheck_valid_for_country %} $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); $('input[name="zip"]').keyup(function() { $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); }); {% endif %} {% if widget.is_neuroeyes %} updateDropdownForNeuroeyes(); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} // If the customer has the postcode already set (cookie) updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); // keyup event on postcode $('input[name="zip"]').keyup(function() { updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); }) {% endif %} {% if widget.store_3_nearest_opticians %} var geocoder = new google.maps.Geocoder(); geocoder.geocode({ 'address': "{{ request.query_dict.zip }}" + ", {{ widget.country }}"}, function(results, status) { console.log(status); if (status == 'OK') { $.ajax({ url: "https://api.hubapi.com/hubdb/api/v1/tables/{{ widget.optician_table_id }}/rows?portalId={{ hub_id }}&orderBy=geo_distance(Location," + results[0].geometry.location.lat() + "," + results[0].geometry.location.lng() + ")&limit=3" }).then(function(data) { for (var i = 0; i < 3; i++) { var info = "" + data.objects[i].values[1] + "

" + data.objects[i].values[6] + "
" + data.objects[i].values[4] + " " + data.objects[i].values[5]; $('input[name="zip_nearby' + (i + 1) + '"]').val(info); } }); } }); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var getStoreId = 'optician_id-{{ widget.form_id }}'; var getFree = 'freedatelist-{{ widget.form_id }}'; var getTime = 'freetimelist-{{ widget.form_id }}'; $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').append(''); $('select[name="freetimelist"]').append(''); $('#'+getStoreId).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); if(store.length >=4){ $('#'+getFree).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreedates?store='+store+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freedatelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freedatelist"]').append(''); }); $('#'+getFree).prop('disabled', false); } }) } }); $('#'+getFree).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); var getDate = $('#'+getFree).val(); $('#'+getTime).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreetime?store='+store+'&date='+getDate+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freetimelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freetimelist"]').append(''); }); $('#'+getTime).prop('disabled', false); } }) }); {% endif %} }, onFormSubmit: function($form) { {% if module.enable_phone_prefix_selection %} var phoneNumber = $('input[name="phone"]').val().replace(/[^\+\d]/gi, ''); var phonePrefix = $('select[name="phone_prefix"]').val(); var zipCode = $('input[name="zip"]').val(); console.log("PREFIX4:", phoneNumber, phonePrefix); if (phoneNumber.substring(0, 1) != "+") { switch (phonePrefix) { case "+49": var fourNineZipCodes = ['26844', '26831', '26789', '26529', '26721', '26757', '26736', '26802', '26759', '26632', '26506', '26548', '26553', '26571', '26532', '26524', '26579', '26603', '26624', '26629', '26639', '26835', '26826', '26817', '26810', '26670', '26847', '26871', '26892', '26899', '26903', '26909', '26427', '26465', '26409', '26556', '26474', '26487', '26723', '26725', '26607', '26605']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+49" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "49") && (!fourNineZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+43": var fourThreeZipCodes = ['9400', '9433', '9451', '9462', '9463', '9470', '9473']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+43" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "43") && (!fourThreeZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+44": if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+44" + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; default: phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; } $('input[name="phone"]').val(phoneNumber); console.log("PREFIX-DONE:", phoneNumber); } {% endif %} {% if widget.birthday_selection %} var birthDay = $('select[name="day"]').val(); var birthMonth = $('select[name="month"]').val(); var birthYear = $('select[name="year"]').val(); var customerage = 0; var birthday = new Date(birthYear+'-'+birthMonth+'-'+birthDay); var ageDifMs = Date.now() - birthday.getTime(); var ageDate = new Date(ageDifMs); var customerageMain = Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970); customerage = (customerageMain>=70)?70:customerageMain; $('input[name="age"]').val(customerage); {% endif %} {% if widget.append_form_data_to_url %} var $hsContext = $form.find("input[name='hs_context']"); var hsContext = JSON.parse($hsContext.val()); var data = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { data[item.name] = item.value; } }); if (hsContext.redirectUrl) { if (hsContext.redirectUrl.match(/\?/)) { hsContext.redirectUrl += "&" + $.param(data); } else { hsContext.redirectUrl += "?" + $.param(data); } } $hsContext.val(JSON.stringify(hsContext)); {% endif %} {% if widget.store_product_in_cookie %} createCookie("supervista_product", $('select[name="product_choice"]').val(), 1); {% endif %} {% if module.enable_phone_number_formatting %} var phoneNumer = $('input[name="phone"]').val(); {% if widget.country == "Germany" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'DE'); {% else if widget.country == "Italy" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'IT'); {% else if widget.country == "Spain" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'ES'); {% else if widget.country == "Austria" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'AT'); {% else if widget.country == "UK" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'UK'); {% endif %} if ((phoneObj) && (phoneObj.isValid())) $('input[name="phone"]').val(phoneObj.format("E.164")); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} var optician_id = $('select[name="optician_id"]').val(); var data = $('select[name="optician_id"]').data(); var optician = data.sv_optician_data.find(function(element) { return element.values[16] === optician_id; }); $('input[name="optician_id_ticket_system"]').val("0" + optician.values[16]); $('input[name="optician_title"]').val(optician.values[1]); $('input[name="optician_address"]').val(optician.values[4] + " " + optician.values[5] + ", " + optician.values[6]); $('input[name="optician_address_addition"]').val(optician.values[7]); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var dataPass = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { dataPass[item.name] = item.value; } }); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/bookingappointment?'+$.param(dataPass)+'&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', data : '', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ } }) {% endif %} $('input[name="lead_id"]').val(lead_id); } }); {% endif %}

Gwarancja jakości

client-poland
security-poland
data-security-poland

*Jedyne zobowiązanie wobec nas po zakupie soczewek progresywnych: Biorąc udział w tym badaniu, wyrażasz zgodę na wypełnienie raportu z 7–10 pytaniami (zajmuje to ok. 2–3 minuty). Zostanie on wysłany w wiadomości e-mail po sześciu tygodniach noszenia okularów z nowymi soczewkami progresywnymi. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak bardzo jesteś zadowolony z naszych produktów, a także uzyskać krótką ocenę jakości widzenia, dopasowania okularów i obsługi przez optyka. Informacje te przechowywane i przetwarzane są wewnętrznie. Jeśli nie chcesz odpowiadać na indywidualne pytania zawarte w raporcie, oczywiście uszanujemy tę decyzję, jednak w przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa jesteśmy jednak zobowiązani do odstąpienia od umowy z przyczyn prawnych. Po dokonaniu oceny za pośrednictwem brillen.pl, optycy i dział rozwoju otrzymują bezpośrednią informację zwrotną na temat tego, co uczestnikom podobało się najbardziej i w jaki sposób produkt może zostać ulepszony. Wyniki testów dla poszczególnych produktów mogą zostać opublikowane na stronie www.brillen.pl oraz w wybranych mediach.

*W ofercie otrzymasz: dwa nowoczesne ekskluzywne progresywne szkła okularowe wykonane z lekkiego polimeru (CR39; Index 1,5) z utwardzaną powłoką odporną na zarysowania, antyreflexem i powłokę chroniącą przed zabrudzeniami Clean Coating. Dodatkowo po poprawnej rezerwacji wizyty otrzymasz u optyka, kupon upominkowy w kwocie 320zł na Twoje oprawki (Wybór może być różny u różnych optyków). Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Standardowe badanie wzroku, przy zakupie okularów, w cenie. Dodatkowo: otrzymujesz trzy miesiące na decyzję o zatrzymaniu swoich szkieł progresywnych lub wymianie ich na dwie pary szkieł jedne do dali jedne do bliży lub wymianie swoich szkieł na inne szkła progresywne. W cenie oferujemy rozszerzoną gwarancję, w razie uszkodzenia okularów w pierwszym roku od daty zakupu, wymienimy je na nowe. Przy niezadowoleniu w ciągu pierwszych 12 tygodni od daty wystawienia rachunku gwarantujemy 100% zwrotu pieniędzy. Wykonanie zależne jest od technicznych możliwości, mocy i materiałów zakresowych. Oferta ważna jest do 31.12.2020 i może zostać przedłużona przez SuperVista AG. Oferentem jest SuperVista AG, Mittenwalder Str. 9, 12529 Schönefeld, Deutschland. Oferta nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.