<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

Tylko teraz najlepsza oferta u Twojego optyka:

Lekkie polimerowe szkła do dali lub bliży za jedyne 349zł* w cenie oprawki o wartości
do 320 zł
*!

Zdecyduj się już teraz na swoje nowe okulary jednoogniskowe w tej niesamowitej cenie a otrzymasz: 

  • Lekkie szkła do dali lub bliży wykonane z polimeru CR39 (Index 1.5)
  • Utwardzona powłoka
  • Profesjonalne badanie wzroku, doradztwo i dopasowanie u naszego partnera optycznego*
  • Promocyjna cena obejmuje szeroki wybór oprawek w cenie do 320 zł*
  • Gwarancja zadowolenia: 12 tygodni na decyzję albo zwrot pieniędzy*

Już teraz umów się na wizytę i odbierz swoje okulary za jedyne 349 zł*

100-geld-zuruck-garantie Co oznacza gwarancja zadowolenia?

Jeśli okulary nie spełniły Twoich oczekiwań, w ciągu 12 tygodni możemy je dla Ciebie wymienić a jeśli chcesz je zwrócić, Przed upływem 12 tygodni, my oddamy Ci pełną kwotę wydaną na zakup okularów w brillen.pl


Nasze okulary jednoogniskowe oferują optymalne odwzorowanie na pełnym obszarze szkła i nadają się idealnie dla jednej z dwóch wad wzroku. Twój optyk pomoże Tobie wybrać odpowiednie szkła jak i oprawki.

{% if module.country == "Germany" %} Wir haben Ihre Registrierung entgegengenommen und bearbeiten diese gerade. Wenn Sie eine weitere Registrierung vornehmen möchten, rufen Sie uns bitte an: 030 - 220 564 030; Mo - Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr. {% elif module.country == "Italy" %} Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti! Ci risulta che tu sia già registrato a una delle nostre offerte. Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni riguardo ad altre offerte, chiama il nostro Servizio Clienti al numero 0471-1660212. Siamo raggiungibili tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. {% elif module.country == "Spain" %} Gracias por tu interés en gafas.es. Ya te has registrado correctamente en una de nuestras ofertas. Si estás interesado/a en otras promociones, llámanos al número gratuito 900 80 22 90. Nuestras líneas están abiertas de 8:30 a 21:00 de lunes a viernes y los fines de semana de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. {% elif module.country == "Austria" %} Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Sie werden in Kürze einen Anruf von unserem Kundenservice erhalten. Anscheinend haben Sie sich bereits für ein Angebot registriert. Bitte warten Sie 10 Minuten, um erneut eine Registrierung abschließen zu können. {% elif module.country == "UK" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 0203 808 8946. We are available Mon-Fri from 8am to 8pm and Sat from 9am to 4pm. {% elif module.country == "US" %} Thank you for your interest in our exclusive glasses. We noticed that you recently registered for one of our product offers. If you are also interested in some of the other products we offer, just feel free to give us a call on 1-800-884-8185. We are available Mon-Sat from 8am to 8pm. {% else %} {% endif %}
{% else %} var setMessageNew = ''; {% if widget.after_form_msg %} setMessageNew = 'Display our new message after form submit'; {% endif %} hbspt.forms.create({ portalId: '{{ hub_id }}', formId: '{{ widget.form_id }}', target: '{{ widget.css_class_name }}', redirectUrl: redirect_url, inlineMessage: setMessageNew, onFormReady: function($form, ctx) { {% if widget.enable_zip_code_checking %} {% if widget.country == "Germany" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Italy" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Spain" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 5); {% else if widget.country == "Austria" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 4); {% else if widget.country == "UK" %} $('input[name="zip"]').prop("maxlength", 8); {% endif %} //$('input[name="zip"]').prop("type", "number"); //$('input[name="zip"]').prop("pattern", "[0-9]"); {% endif %} {% if widget.zipcheck_valid_for_country %} $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); $('input[name="zip"]').keyup(function() { $(':input[type="submit"]').prop('disabled', true); checkZipinDb($('input[name="zip"]').val(), '{{widget.country}}'); }); {% endif %} {% if widget.is_neuroeyes %} updateDropdownForNeuroeyes(); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} // If the customer has the postcode already set (cookie) updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); // keyup event on postcode $('input[name="zip"]').keyup(function() { updateOpticianList($('input[name="zip"]').val()); }) {% endif %} {% if widget.store_3_nearest_opticians %} var geocoder = new google.maps.Geocoder(); geocoder.geocode({ 'address': "{{ request.query_dict.zip }}" + ", {{ widget.country }}"}, function(results, status) { console.log(status); if (status == 'OK') { $.ajax({ url: "https://api.hubapi.com/hubdb/api/v1/tables/{{ widget.optician_table_id }}/rows?portalId={{ hub_id }}&orderBy=geo_distance(Location," + results[0].geometry.location.lat() + "," + results[0].geometry.location.lng() + ")&limit=3" }).then(function(data) { for (var i = 0; i < 3; i++) { var info = "" + data.objects[i].values[1] + "

" + data.objects[i].values[6] + "
" + data.objects[i].values[4] + " " + data.objects[i].values[5]; $('input[name="zip_nearby' + (i + 1) + '"]').val(info); } }); } }); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var getStoreId = 'optician_id-{{ widget.form_id }}'; var getFree = 'freedatelist-{{ widget.form_id }}'; var getTime = 'freetimelist-{{ widget.form_id }}'; $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').append(''); $('select[name="freetimelist"]').append(''); $('#'+getStoreId).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); if(store.length >=4){ $('#'+getFree).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $('select[name="freedatelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreedates?store='+store+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freedatelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freedatelist"]').append(''); }); $('#'+getFree).prop('disabled', false); } }) } }); $('#'+getFree).change(function() { var store = generateNoteFormat($('#'+getStoreId).val()); var getDate = $('#'+getFree).val(); $('#'+getTime).prop('disabled', 'disabled'); $('select[name="freetimelist"]').empty(); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/findfreetime?store='+store+'&date='+getDate+'&flagtype=0&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ $('select[name="freetimelist"]').append(''); $.each(data.result, function(k, v) { $('select[name="freetimelist"]').append(''); }); $('#'+getTime).prop('disabled', false); } }) }); {% endif %} }, onFormSubmit: function($form) { {% if module.enable_phone_prefix_selection %} var phoneNumber = $('input[name="phone"]').val().replace(/[^\+\d]/gi, ''); var phonePrefix = $('select[name="phone_prefix"]').val(); var zipCode = $('input[name="zip"]').val(); console.log("PREFIX4:", phoneNumber, phonePrefix); if (phoneNumber.substring(0, 1) != "+") { switch (phonePrefix) { case "+49": var fourNineZipCodes = ['26844', '26831', '26789', '26529', '26721', '26757', '26736', '26802', '26759', '26632', '26506', '26548', '26553', '26571', '26532', '26524', '26579', '26603', '26624', '26629', '26639', '26835', '26826', '26817', '26810', '26670', '26847', '26871', '26892', '26899', '26903', '26909', '26427', '26465', '26409', '26556', '26474', '26487', '26723', '26725', '26607', '26605']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+49" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "49") && (!fourNineZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+43": var fourThreeZipCodes = ['9400', '9433', '9451', '9462', '9463', '9470', '9473']; if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+43" + phoneNumber.substring(2); else if ((phoneNumber.substring(0, 2) === "43") && (!fourThreeZipCodes.includes(zipCode))) phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; case "+44": if (phoneNumber.charAt(0) === "0" && phoneNumber.charAt(1) !== "0") phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber.substring(1); else if (phoneNumber.substring(0, 2) === "00") phoneNumber = "+44" + phoneNumber.substring(2); else phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; default: phoneNumber = phonePrefix + phoneNumber; break; } $('input[name="phone"]').val(phoneNumber); console.log("PREFIX-DONE:", phoneNumber); } {% endif %} {% if widget.birthday_selection %} var birthDay = $('select[name="day"]').val(); var birthMonth = $('select[name="month"]').val(); var birthYear = $('select[name="year"]').val(); var customerage = 0; var birthday = new Date(birthYear+'-'+birthMonth+'-'+birthDay); var ageDifMs = Date.now() - birthday.getTime(); var ageDate = new Date(ageDifMs); var customerageMain = Math.abs(ageDate.getUTCFullYear() - 1970); customerage = (customerageMain>=70)?70:customerageMain; $('input[name="age"]').val(customerage); {% endif %} {% if widget.append_form_data_to_url %} var $hsContext = $form.find("input[name='hs_context']"); var hsContext = JSON.parse($hsContext.val()); var data = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { data[item.name] = item.value; } }); if (hsContext.redirectUrl) { if (hsContext.redirectUrl.match(/\?/)) { hsContext.redirectUrl += "&" + $.param(data); } else { hsContext.redirectUrl += "?" + $.param(data); } } $hsContext.val(JSON.stringify(hsContext)); {% endif %} {% if widget.store_product_in_cookie %} createCookie("supervista_product", $('select[name="product_choice"]').val(), 1); {% endif %} {% if module.enable_phone_number_formatting %} var phoneNumer = $('input[name="phone"]').val(); {% if widget.country == "Germany" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'DE'); {% else if widget.country == "Italy" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'IT'); {% else if widget.country == "Spain" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'ES'); {% else if widget.country == "Austria" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'AT'); {% else if widget.country == "UK" %} var phoneObj = libphonenumber.parsePhoneNumberFromString(phoneNumer, 'UK'); {% endif %} if ((phoneObj) && (phoneObj.isValid())) $('input[name="phone"]').val(phoneObj.format("E.164")); {% endif %} {% if widget.enable_optician_selection %} var optician_id = $('select[name="optician_id"]').val(); var data = $('select[name="optician_id"]').data(); var optician = data.sv_optician_data.find(function(element) { return element.values[16] === optician_id; }); $('input[name="optician_id_ticket_system"]').val("0" + optician.values[16]); $('input[name="optician_title"]').val(optician.values[1]); $('input[name="optician_address"]').val(optician.values[4] + " " + optician.values[5] + ", " + optician.values[6]); $('input[name="optician_address_addition"]').val(optician.values[7]); {% endif %} {% if widget.allow_appointment %} var dataPass = {}; $.each($form.serializeArray(), function (i, item) { if (item.name !== "hs_context") { dataPass[item.name] = item.value; } }); $.ajax({ url: 'https://api-gw.supervista.net/calendar-test/de/onlineappointment/bookingappointment?'+$.param(dataPass)+'&hsonline=yes', contentType: "application/json", dataType: 'json', data : '', type: "POST", beforeSend: function(xhr){xhr.setRequestHeader('x-api-key', 'PIbefJ09WM1mchJcn7EGxFZ5u5Hyn749W4406tA2');}, success: function(data){ } }) {% endif %} $('input[name="lead_id"]').val(lead_id); } }); {% endif %}

Gwarancja jakości:

client-poland
security-poland
data-security-poland

*W ofercie otrzymasz: dwa nowoczesne ekskluzywne szkła okularowe wykonane z lekkiego polimeru (CR39; Index 1,5) w cenie utwardzana powłoka. Dodatkowo po dokonanej rezerwacji wizyty otrzymasz kupon upominkowy w  kwocie 320zł na Twoje oprawki z kolekcji Gino Vega (Wybór może być różny u różnych optyków). Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. Standardowe badanie wzroku, przy zakupie okularów, w cenie. W cenie oferujemy rozszerzoną gwarancję, w razie uszkodzenia okularów w pierwszym roku od daty zakupu, wymienimy je na nowe. Dodatkowo: przy niezadowoleniu w ciągu pierwszych 12 tygodni od daty wystawienia rachunku gwarantujemy 100% zwrotu pieniędzy. Wykonanie zależne jest od technicznych możliwości, mocy i materiałów zakresowych. Oferta ważna jest do 31.12.2020 i może zostać przedłużona przez SuperVista AG jest SuperVista AG, Mittenwalder Str. 9, 12529 Schönefeld, Deutschland. Oferta nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.