<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

phone-icon729 086 001pn - so 8-20h

Ochrona danych osobowych

brillen.pl

Oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (RODO)

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest SuperVista sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 8/2 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000783776, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6711838290. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: prywatnosc@brillen.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
Informativa Privacy occhiali24.it

§3 Pliki cookies

 1. Witryna brillen.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SuperVista sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  • Ostatnie kliknięcie (limit czasu sesji, czas życia: jedna sesja)
  • Sesja (do wykrywania sesji, czas życia: jedna sesja)
  • Plik cookie profilu (aby rozpoznać nowego / powtórzonego klienta, czas życia: 12 miesięcy / 1 rok)
  • Jeśli nie chcesz specjalnie śledzić naszych usług, możesz odpowiednio wyrazić sprzeciw lub ograniczyć akceptację plików cookie. Odbywa się to za pomocą ustawień przeglądarki. Tutaj możesz również określić, czy pliki cookie powinny być ustawione, czy nie. Wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
  • Rezygnacja ze śledzenia marketingowego

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies, kliknij ten link, aby wyłączyć śledzenie za pośrednictwem tej witryny.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Jeśli chcesz zresetować lub wyłączyć śledzenie mobilnej aplikacji, zalecamy zresetowanie identyfikatora urządzenia lub wyłączenie śledzenia: Oto jak to zrobić:

Włącz lub wyłącz śledzenie reklam iOS

  • Na ekranie głównym wybierz Ustawienia> Prywatność> Reklamy. Aby zresetować spersonalizowane reklamy, wybierz ikonę Brak śledzenia reklam. To wyłącza śledzenie. Możesz go także aktywować tutaj. Zresetuj identyfikator reklamy
  • Na ekranie głównym wybierz Ustawienia> Prywatność> Reklama.
  • Aby usunąć identyfikator AD, dotknij Resetuj identyfikator AD, a następnie dotknij Resetuj ID.

Google Android Wyłączanie lub aktywowanie reklam opartych na zainteresowaniach

  • Dotknij ikony menu, aby wyświetlić listę aplikacji.
  • Z listy aplikacji wybierz ustawienia, a następnie wybierz Ustawienia Google, a następnie dotknij ikonę.
  • Następnie dotknij symbol wyświetlacza.
  • Po wyświetleniu okna reklamy naciśnij. Wyłącz reklamy spersonalizowane.

Zresetuj identyfikator promocyjny

  • Dotknij ikony menu, aby wyświetlić listę aplikacji.
  • Z listy aplikacji wybierz ustawienia, a następnie wybierz Ustawienia Google, a następnie dotknij ikonę.
  • Następnie dotknij symbol wyświetlacza.
  • Gdy pojawi się okno podglądu, dotknij Resetuj identyfikator promocyjny.
  • Gdy pojawi się okno potwierdzenia „Zresetuj identyfikator promocyjny”, dotknij Ok, aby zresetować identyfikator promocyjny.
  • Jak tylko to potwierdzisz, możesz zobaczyć jego nowy identyfikator reklamowy w oknie wyświetlacza poniżej.

Windows Phone Włącz lub wyłącz identyfikator promocyjny

  • Przejdź do Ustawienia> System> Identyfikator reklamy.
  • Tutaj możesz dezaktywować lub aktywować identyfikator reklamowy.

Zresetuj identyfikator promocyjny

  • Przejdź do Ustawienia> System> Identyfikator reklamy.
  • Dotknij Resetuj przycisk identyfikatora promocyjnego, aby zresetować identyfikator promocyjny.


§4 Pixel śledzący

Aby móc ulepszać naszą stronę i nas samych, używamy tak zwanych pikseli śledzących, lub plików GIF,które wspierą reklame w sieci. Te niewielkie pliki graficzne są zintegrowane ze stroną, aby zestawić statystyki dostępu. Pozwala nam to analizować ilu odwiedzających było na naszych stronach i do jakich reklam mieli dostęp.

W ten sposób widzimy, którą stronę odwiedził klient w ramach swojego pobytu w Internecie i co tam zrobił. W ten sposób poznajemy Cię lepiej jako naszego klienta, a tym samym stale ulepszamy naszą stronę internetową, a tym samym jakość zakupów.

Obowiązuje tu również polityka prywatności. Dzięki takim narzędziom. Na przykład, aby korzystać z AdBlocker, zawsze możesz wyłączyć liczbę pikseli. Być może nasz biuletyn wykorzystuje również tę technologię liczenia pikseli. Można temu zapobiec w programie pocztowym, ustawiając go tak, aby nie wyświetlał się HTML lub po prostu czytasz pocztę offline.

§5 Warunki i prywatność

Przy zamawianiu dane dotyczące umowy będą przechowywane i wysyłane do Ciebie jako dane zamówienia pocztą elektroniczną. Sprzedaż jest zawsze objęta naszymi warunkami  i naszą polityką prywatności. Warunki i nasza polityka prywatności są dostępne w każdej chwili na naszej stronie internetowej.

§6 Biuletyn

Subskrybując biuletyn, Twój adres e-mail zostanie wykorzystany do celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres Widerruf@supervista.de . Podczas rejestracji do naszego biuletynu nie będą gromadzone żadne dodatkowe dane z wyjątkiem Twojego imienia i adresu e-mail.

§7 Usługi analizy internetowej i tworzenie pseudonimowych profili użytkowników 

 • Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi informacjami Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Możesz także nagrywać dane wygenerowane przez cookie i związane z korzystaniem z witryny (w tym.http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

  W związku z dyskusją na temat użycia narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()” i dlatego adresy IP są skracane tylko w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.
 • Na tej stronie AddThis, usługa analizy internetowej udostępniana przez Privacy AddThis, 8000 West Park Drive, Suite 625, McLean, VA 22102 USA, zbiera i przechowuje dane, które są używane do tworzenia profili użytkowania przy użyciu aliasów. Te profile użytkowania są używane do analizy zachowań odwiedzających i są oceniane w celu poprawy i dostosowania naszych usług.

  W tym celu można wykorzystać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika witryny, co pozwala na ich rozpoznanie podczas ponownego odwiedzania naszej strony internetowej.

  Profile użytkowników opatrzone pseudonimem nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez konkretnej, wyraźnej zgody osoby zainteresowanej.

Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych w celu analizy internetowej w dowolnym momencie, naciskając przycisk „Zrezygnuj” na następującej stronie: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

§9 Facebook i jego funkcje

Korzystamy z wtyczek naszej witryny (tzw. „Wtyczek społecznościowych”) z facebook.com, obsługiwanych przez Facebook.Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, które jest oznaczone białym „f” na jednym niebieskie kafelki jako tło lub znak „kciuki w górę” są rozpoznawalne.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z tym na stronie internetowej. Nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pośrednictwem wtyczki.

„Link do Facebooka z odpowiednimi informacjami”

Dzięki zintegrowanej wtyczce Facebook otrzymuje informacje o tym, którą stronę odwiedzasz podczas naszej wizyty na naszej stronie internetowej (URL).

Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Facebook może przypisać Twoją wizytę na www.brillen.pl do Twojego konta na Facebooku. Podobnie w interakcji z wtyczkami, z. Na przykład, jeśli zostawisz komentarz lub naciśniesz przycisk „Lubię to”, odpowiednie informacje zostaną wysłane bezpośrednio z przeglądarki na Facebook i zapisane. Wylogowanie na Facebooku uniemożliwia przypisanie danych do profilu na Facebooku.

Dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie, a także cel i zakres gromadzenia danych przez Facebook oraz opcje praw i ustawień w celu lepszej ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka

 §10 Korzystanie z przycisku Google Plus „+1”

Nasza strona internetowa korzysta z przycisku „+1” w sieci społecznościowej Google Plus obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Przycisk jest rozpoznawalny po znaku „+1” na białym lub kolorowym tle.

Gdy odwiedzasz stronę internetową zawierającą taki przycisk, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść przycisku „+1” zostanie wysłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i włączona do witryny przez Google. Dlatego nie mamy kontroli nad ilością danych zbieranych przez Google z przycisku. Według Google żadne dane osobowe nie są gromadzone bez kliknięcia przycisku. Tylko zalogowani członkowie, takie dane, w tym adres IP, są gromadzone i przetwarzane.

Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także praw i opcji ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Google dla przycisku „+1”: http://www.google.com/intl /de/+/policy/+1button.html i FAQ: http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&answer=1319578&rd=1 .

Jeśli jesteś członkiem Google Plus i nie chcesz, aby Google zbierało informacje o Tobie z naszej witryny i łączyło je z danymi użytkownika przechowywanymi w Google, musisz się wylogować z Google Plus przed odwiedzeniem naszej strony.

 §11 Remintrex

Remintrex to usługa analizy reklam, z której korzysta SmartUp Venture GmbH z siedzibą w Adalbertstraße 5, 10999 Berlin w imieniu partnerów do współpracy. Remintrex będzie używany tylko wtedy, gdy zezwolisz na wysyłanie wiadomości e-mail przez partnera do współpracy, np.  W kontekście rejestracji w ofercie reklamowej, takiej jak portale, konkursy lub ankiety, az drugiej strony wyraźnie zgodzisz się, że Remintrex zostanie użyty. Dzięki Remintrex partner współpracy może wysyłać e-maile reklamowe, które uwzględniają zachowania użytkowników na tej stronie.

Remintrex wykorzystuje pliki cookie, które są ustawiane na przykład w ofertach reklamowych, takich jak portale, loterie lub ankiety, za wyraźną zgodą uczestników na organizatora oferty promocyjnej danego organizatora.

W wyniku cookie, odwiedzając tę stronę, SmartUp GmbH jako podmiot przetwarzający dane partnera współpracy jest informowany, że użytkownik (tj. Użytkownik z identyfikatorem przechowywanym w pliku cookie) odwiedził witrynę, dla którego produktu byłeś zainteresowany i czy był to kontrakt przyszedł. Następnie informacje są przechowywane na serwerze SmartUp GmbH jako podmiot przetwarzający dane o zamówieniach partnerów do współpracy, w szczególności dla każdego partnera współpracy oddzielnie. Na podstawie dostarczonych informacji SmartUp będzie mógł wysyłać do Ciebie e-maile promocyjne w imieniu partnerów do współpracy - zakładając, że masz pozwolenie na reklamę w reklamach e-mailowych - które uwzględniają twoje zachowanie użytkownika, a tym samym twoje zainteresowania.

Informacje przekazywane za pośrednictwem plików cookie są wykorzystywane wyłącznie do reklamowania produktów, które są dystrybuowane na naszej stronie.

Jeśli nie jesteś zainteresowany dalszym analizowaniem przez Remintrex, możesz usunąć ustawiony plik cookie w każdej chwili za pośrednictwem przeglądarki. Instrukcje można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.

 §12 Adroll

Podczas przeglądania www.brillen.pl wTwoim komputerze przechowywane są ciasteczka reklamowe, dzięki czemu lepiej rozumiemy Twoje zainteresowania. Dzięki AdRoll, naszemu partnerowi w reklamach displayowych, możemy wyświetlać reklamy retargetingowe na innych stronach internetowych zgodnie z wcześniejszą interakcją z www.brillen.de. Techniki stosowane przez naszych partnerów nie gromadzą danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub numer telefonu. Na tej stronie możesz zrezygnować z ukierunkowanej reklamy AdRoll i jej podmiotów stowarzyszonych.

 §13 Strony ofert

Przesyłając nasze formularze ofertowe, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane do SuperVista sp. z o.o. w celu nawiązania kontaktu.

 §14 Śledzenie telefonu

Nasza strona korzysta z usługi Matelso GmbH, Stuttgart. Jeśli zadzwonisz na numer wybrany przez Matelso, informacje o połączeniu zostaną przesłane do używanej przez nas usługi analizy internetowej (np. Google Analytics). Matelso odczytuje również pliki cookie utworzone przez naszą usługę analityczną lub inne parametry odwiedzanej witryny, takie jak strona odsyłająca, ścieżka dokumentu, zdalny agent użytkownika. Informacje będą przetwarzane przez Matelso zgodnie z naszymi instrukcjami i przechowywane na serwerach w UE. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

§15 Usługi przesyłania wiadomości

Wysyłając wiadomość startową do SuperVista AG (zwaną dalej nadawcą), zgodnie z Art. 6 (1) lit. DSGVO, które nadawca wykorzystuje moje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, identyfikator kuriera, zdjęcie profilowe, wiadomości) do bezpośredniej komunikacji i wymaganego przetwarzania danych za pomocą wybranego komunikatora. Aby skorzystać z tej usługi, wymagane konto jest wymagane u odpowiedniego dostawcy.

Odpowiedzialny dostawca komunikatora jest na miejscu

Wiem, że dany dostawca otrzymuje dane osobowe (w szczególności metadane komunikacji), które są również przetwarzane na serwerach w krajach poza UE (np. USA), w których nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jednak Whatsapp Inc i Facebook Inc są certyfikowane w ramach umowy o ochronie prywatności, która gwarantuje zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności. Więcej informacji można znaleźć w powyższej polityce prywatności odpowiedniego komunikatora. Nadawca nie ma dokładnej wiedzy ani wpływu na przetwarzanie danych przez danego oferenta.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest zawsze odwołalna poprzez wprowadzenie „STOP” w odpowiednim komunikatorze.

Aby wszystkie dane przechowywane przez Ciebie zostały usunięte z naszego dostawcy usług, wyślij wiadomość z tekstem „USUŃ WSZYSTKIE DANE” za pośrednictwem komunikatora.

Aby świadczyć tę usługę, dostawca usług technicznych WhatsBroadcast GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Monachium jako procesor nadawcy.

SuperVista AG

Siemensstr. 2
15711 Königs Wusterhausen
E-Mail: service@brillen.de
Website: www.brillen.de

Rejestr handlowy
Amtsgericht Cottbus pod numerem 
HRB 12245


Spółka zależna w Polsce

SuperVista Poland sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 8/2
78-100 Kołobrzeg

NIP: 6711838290

KRS: 0000783776, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Siedziba główna: Königs Wusterhausen, Niemcy.
Dyrektor zarządzająca: Christine Melanie Kamppeter

Email: serwis@brillen.pl
Strona internetowa: www.brillen.pl